Contact us

Thank you for contacting VTTI. Please fill in your details and your message below. We will be in touch as soon as possible.

Contact details (required)Message

By submitting your information, you acknowledge that you have read our privacy policy and consent to receive email communication from us.

Email

Thank you for contacting VTTI.

We have received your message and we’ll respond as soon as possible.

Zeeland Energy Terminal (ZET)

Location Omgeving Vlissingen

Type LNG

Category New Energies

Status Onderzoeksfase

VTTI en Höegh LNG onderzoeken de mogelijkheid voor de ontwikkeling van de Zeeland Energy Terminal. De terminal bestaat uit een zogeheten ‘Floating Storage and Regasification Unit’ (FSRU-schip) en gerelateerde infrastructuur. Dat wil zeggen dat er een speciaal schip op het water komt te liggen, waar vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) tijdelijk in opgeslagen wordt en vervolgens gasvormig wordt gemaakt. Dit schip ligt vast afgemeerd aan een steiger en wordt aangesloten op pijpleidingen om het aardgas mee aan land te krijgen. De beoogde locatie van de terminal is in de buurt van Vlissingen, Zeeland.

Over dit project

In Nederland zijn er op dit moment twee importterminals van LNG. Deze liggen op de Maasvlakte, Rotterdam en in de Eemshaven, Groningen. Beiden terminals worden door andere partijen beheerd. Met de bouw van een nieuwe LNG importterminal in de buurt van Vlissingen willen VTTI en Höegh LNG de verschillende manieren en de leveringszekerheid van de energievoorziening in Nederland verbeteren én op termijn een voortrekkersrol spelen in de overgang naar schone energiedragers, zoals waterstof en ammoniak. Zo vervult dit project in de energiebehoefte van vandaag én bouwt het de brug naar een schone en duurzame energievoorziening voor de volgende generaties.

Over de procedure

De Rijksoverheid coördineert de besluitvorming van energieprojecten met een nationaal belang. Daarom is op de vergunningverlening van deze terminal de projectprocedure (voorheen: Rijkscoördinatieregeling (RCR)) van toepassing. Dit betekent dat de minister voor Klimaat en Energie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties optreden als bevoegd gezag. VTTI en Höegh LNG zijn samen de initiatiefnemers van dit project waarbij VTTI de voortrekkersrol heeft in deze projectprocedure. De eerste fase in deze procedure is een verkenning.

Meedenken of meedoen

De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat iedereen kan bijdragen aan de plannen voor deze terminal, om zo tot een beter project te komen. Daarom nodigen wij, zodra de procedure officieel is gestart (verwachting zomer 2024), omwonenden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, bestuursorganen en andere belanghebbenden uit om mee te denken.