Contact us

Thank you for contacting VTTI. Please fill in your details and your message below. We will be in touch as soon as possible.

Contact details (required)Message

By submitting your information, you acknowledge that you have read our privacy policy and consent to receive email communication from us.

Email

Thank you for contacting VTTI.

We have received your message and we’ll respond as soon as possible.

VTTI Bio-Energy Tilburg

VBT ontwikkelt een bio-energie faciliteit voor de verwerking van organische reststromen. De faciliteit zal circa 23 miljoen m3 biogas per jaar produceren. Een deel van dit biogas wordt opgewaardeerd tot groen gas voor het Nederlandse gasnet. Dit groene gas kan bijvoorbeeld voorzien in het jaarlijkse gasverbruik van circa 2.700 huishoudens en speelt een belangrijke rol bij de verduurzaming van Nederland. Het Klimaatakkoord verplicht Nederland tot de productie van 2 miljard m3 groen gas in 2030.

Wat is groen gas?

Groen gas is een fossielvrij en duurzaam alternatief voor aardgas. Groen gas wordt gemaakt van 100% natuurlijke grondstoffen. Dit kan bijvoorbeeld mest uit de regio zijn, of restanten van de levensmiddelen- en diervoederindustrie. Door middel van vergisting, zetten bacteriën deze grondstoffen om tot biogas. Dit biogas wordt gezuiverd, gedroogd en opgewaardeerd tot groen gas. Ons groene gas is gecertificeerd door de Nederlandse overheid. De Garanties van Oorsprong (GvO) van Vertogas laten zien dat ons groene gas is gemaakt van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen.

Wat zijn organische meststoffen?

Een ander deel van het opgewekte biogas wordt gebruikt in de faciliteit zelf voor de productie van droge organische meststoffen in de vorm van korrels. VBT zal ongeveer 40.000 ton waardevolle droge organische mest in korrelvorm per jaar produceren, waardoor de waardevolle mineralen opnieuw gebruikt kunnen worden. Deze organische meststoffen zijn essentieel voor de regeneratieve landbouw. In veel delen van de wereld is de grond mineraal arm, en door het gebruik van deze duurzame en organische mestkorrels kan deze grond op een natuurlijke wijze hersteld worden. Zo dragen we bij aan de circulaire landbouw.

De VBT faciliteit

Strategisch gelegen in het gebied waar de grondstoffen hun oorsprong vinden, draagt VBT bij aan het verminderen van transport en de uitstoot van broeikasgassen. Volgens berekeningen van de universiteit van Wageningen realiseert de komst van VBT een verlaging van circa 60.000 ton CO2 uitstoot per jaar. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 3000 huishoudens. Daarnaast wekken we onze eigen elektriciteit en warmte op met ons biogas en gebruiken dit voor onze productieprocessen.

We zien VBT als een katalysator van de transitie naar een circulaire, biobased economy in Nederland. Ook richt VBT zich op de ontwikkeling van nieuwe biobased innovaties en producten, mogelijk ook de productie van bio-LNG voor de transportsector en het afvangen van CO2. Deze kan als grondstof  worden gebruikt in de tuinbouw, of voor de productie van biobased materialen voor bioplastics of voedselsupplementen. Zo is de cirkel weer rond.

Wij zoeken collega's

Bekijk hier onze vacatures

Het bio-energieproces

De infographic hieronder laat zien welke processen bij VBT plaatsvinden en hoe we bijdragen aan de energietransitie en een circulaire economie.

Verder over VBT

Wat is de bijdrage van de faciliteit?

VBT draagt bij aan een biobased circulaire economie en aan de energietransitie door groen gas op te wekken en organische meststoffen te maken uit organische reststromen. Deze reststromen zouden anders worden afgevoerd en het milieu belasten, of niet tot de hoogste waarde worden gerecycled. De faciliteit zorgt ervoor dat VBT bijdraagt aan het verminderen van transport en de uitstoot van broeikasgassen.

 

Groen gas is een geschikt alternatief voor lastig te verduurzamen industrieën. Bijvoorbeeld voor het CO2-neutraal maken van zwaar transport, zoals vrachtvervoer en scheepvaart. Hoe meer groen gas we produceren, hoe minder afhankelijk we zijn van fossiele brandstoffen. Groen gas is een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas.

Waarom staat de faciliteit in Tilburg en wanneer is deze operationeel?

Tilburg ligt centraal in een van de belangrijkste landbouwgebieden van Nederland. VBT is gevestigd op industrieterrein De Spinder en gebruikt als grondstof voornamelijk organische reststromen uit de agrarische sector, zoals mest. De vestiging van VBT vlakbij haar belangrijkste grondstofleveranciers draagt bij aan het verminderen van de uitstoot veroorzaakt door het transport van deze organische reststromen. VBT wordt operationeel in de tweede helft van 2023.

Welke grondstoffen verwerkt de faciliteit?

VBT gaat organische reststromen uit de agrarische sector verwerken, zoals mest. Daarnaast verwerkt de faciliteit onder andere restanten uit de levensmiddelen- en diervoederindustrie, zoals aardappelschillen, cacaoschillen, graanresten en producten die over datum zijn. Alle grondstoffen die de faciliteit verwerkt zijn officieel goedgekeurd voor gebruik voor de productie van biogas.

Wat produceert de faciliteit?

Hernieuwbaar gas: VBT gaat jaarlijks ongeveer 23 miljoen m3 biogas produceren. Een deel van dit biogas wordt opgewaardeerd tot groen gas en aan het Nederlandse gasnet geleverd. Groen gas vermindert de C02-uitstoot en kan als transportbrandstof worden gebruikt.

 

Organische mestkorrels: een deel van het door VBT gegenereerde biogas wordt door de installatie gebruikt voor de productie van droge organische mestkorrels. Deze zijn essentieel zijn voor regeneratieve landbouw en het hergebruik van waardevolle mineralen. VBT gaat ongeveer 40.000 ton waardevolle organische mestkorrels per jaar produceren. In gedroogde vorm kan de mest efficiënt en milieuvriendelijk in bulk vervoerd worden.

 

Schoon water: de grondstof die door  VBT wordt verwerkt, kan grote hoeveelheden water bevatten. Dit water wordt onttrokken aan de grondstof, gefilterd en gereinigd in de installatie voordat het wordt geloosd in het riool of oppervlaktewater. Zo draagt ​​VBT bij aan het verminderen van het vervoersvolume en helpt het de natuur om het oppervlaktewater op peil te houden.

 

Ontwikkeling van andere innovatieve biobased oplossingen en producten: VBT gaat zich richten op de ontwikkeling van andere innovatieve biobased oplossingen en producten, zoals de productie van bio-LNG voor de transportindustrie, het afvangen van CO2 als grondstof voor andere processen en de productie van biobased materialen voor alledaagse producten, zoals bioplastics en zelfs voedselsupplementen.

 

Hoe gaat de faciliteit met geur om?

Om geuroverlast in de omgeving van VBT zoveel mogelijk te voorkomen, lossen en verwerken we de grondstof in een geventileerd gebouw. De aanwezige en vrijkomende lucht wordt geleid door een meertraps luchtwasbehandelingssysteem in de faciliteit. Dit systeem minimaliseert de geuroverlast en zorgt ervoor dat de geurafgifte naar de omgeving voldoet aan de toegestane criteria.

For media enquiries or questions, please contact us via e-mail: info@vnewenergies.com