Contact us

Thank you for contacting VTTI. Please fill in your details and your message below. We will be in touch as soon as possible.

Contact details (required)Message

By submitting your information, you acknowledge that you have read our privacy policy and consent to receive email communication from us.

Email

Thank you for contacting VTTI.

We have received your message and we’ll respond as soon as possible.

VTTI exploring development of modern bio-energy installation in Leudal, Limburg, The Netherlands  

June 20, 2023
Projects
VTTI exploring development of modern bio-energy installation in Leudal, Limburg, The Netherlands  

VTTI is exploring the development of a modern bio-energy installation for the production of green gas at Zevenellen business park (Leudal, Limburg, The Netherlands). The project, called VTTI Bio-Energy Limburg, could bring together clean energy and circularity at this multifunctional and sustainable business park. The Zevenellen project forms part of VTTI’s strategy and its growing portfolio of bio-energy facilities in the Netherlands and Europe.

The intended bio-energy facility could make an important contribution to the ambitious sustainability goals that the region has set itself as well as to the Dutch government’s target of producing 2 billion cubic meters of green gas by 2030, which represents a tenfold increase on current green gas production. In addition, the installation would contribute to lowering methane emissions from animal manure and reducing nitrogen emissions in the region.

Green gas is made from biogas, which is created when organic side streams are processed through anaerobic digestion. In the Zevenellen installation, VTTI would process organic side streams such as residues from the food industry and agriculture, including manure, from the region. This would take place in a closed system. By producing organic fertiliser pellets in addition to green gas, the facility would reuse valuable minerals. Farmers use these organic fertiliser pellets to naturally replenish the soil, thereby reducing the application of chemical fertilisers.

This summer, VTTI will enter into dialogue with local residents and other stakeholders in the vicinity of Zevenellen business park, and we will organise an information meeting for interested parties. The first step for the environmental impact assessment is also being prepared.

Dutch version/ Nederlandse versie

VTTI verkent mogelijkheid tot ontwikkelen van moderne bio-energie installatie in Leudal, Limburg

VTTI verkent de mogelijkheid een moderne bio-energie installatie voor de productie van groen gas te ontwikkelen op bedrijvenpark Zevenellen (Leudal, Limburg). Het project genaamd VTTI Bio-Energy Limburg zou schone energie en circulariteit samen kunnen brengen op dit multifunctionele en duurzame bedrijventerrein. De verkenning naar de realisatie van een bio-energie installatie in Zevenellen door VTTI is onderdeel van VTTI’s strategie en haar groeiende portfolio van bio-energie faciliteiten in Nederland en Europa.

De ontwikkeling van de beoogde bio-energie installatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitieuze duurzaamheidsdoelen die de regio zichzelf gesteld heeft, en aan de doelstelling van de Nederlandse overheid om in 2030 2 miljard kubieke meter groen gas te produceren; een vertienvoudiging van de huidige groen gasproductie. Daarnaast kan de installatie bijdragen aan het verlagen van de methaanuitstoot van dierlijke mest en een reductie van stikstofemissies in de regio.

Groen gas wordt gemaakt uit biogas, dat ontstaat als organische reststromen worden vergist. VTTI kan in de beoogde installatie op Zevenellen reststromen zoals restanten uit de voedselindustrie en landbouw, waaronder mest uit de regio, verwerken. Dit zal plaatsvinden in een gesloten systeem. Door, naast groen gas, ook organische mestkorrels te produceren worden waardevolle mineralen opnieuw gebruikt. Deze organische mestkorrels worden door agrariërs gebruikt om hun grond op natuurlijke wijze herstellen, en hierdoor wordt het gebruik van kunstmeststoffen verminderd.

Deze zomer gaat VTTI het gesprek aan met de omwonenden en andere belanghebbenden in de omgeving van bedrijventerrein Zevenellen, en zullen wij een informatiebijeenkomst organiseren voor belangstellenden. Ook wordt de eerste stap voor de milieueffectrapportage voorbereid.

Over VTTI

VTTI is een van ’s werelds grootste onafhankelijke infrastructuurbedrijven voor de opslag van energieproducten. VTTI ontwikkelt, realiseert en exploiteert infrastructuur voor de lange termijn en heeft wereldwijd meer dan 1.250 werknemers in dienst. VTTI beschikt bij belangrijke scheepvaartroutes en handelspoorten over meer dan 10 miljoen kubieke meter opslagcapaciteit, verspreid over 17 terminals op vijf continenten.  VTTI richt zich met haar lange-termijn visie en investeringshorizon op het actief onderdeel zijn van de wereldwijde energietransitie, door zich te focussen op transitiebrandstoffen en hernieuwbare energie. VTTI heeft als doel dat tegen 2028 meer dan 50 procent van haar activiteiten bestaat uit nieuwe en transitie-energiebronnen. Dit doel wordt ondersteund door een wereldwijde groeiagenda waarin groene waterstof, koolstof-afvang en -opslag (CCS), bio- en circulaire brandstoffen, LNG en groen gas belangrijke pijlers zijn.

Related content