Contact us

Thank you for contacting VTTI. Please fill in your details and your message below. We will be in touch as soon as possible.

Contact details (required)Message

By submitting your information, you acknowledge that you have read our privacy policy and consent to receive email communication from us.

Email

Thank you for contacting VTTI.

We have received your message and we’ll respond as soon as possible.

Terugblik informatiebijeenkomst VBL

February 1, 2024
Tussen de kleurrijke carnavalsversieringen vond op maandagavond 29 januari de informatiebijeenkomst plaats in buurthuis De Roffert. De avond stond volledig in het teken van de beoogde bio-energie installatie op het bedrijventerrein Zevenellen. Onder het genot van heerlijke Limburgse vlaai werden de aanwezigen meegenomen in de plannen en het vergunningentraject.John Horrevorts lichtte onder meer het voornemen toe om een moderne faciliteit te realiseren die groene energie en circulariteit samenbrengt op het duurzame bedrijventerrein. De bio-energie installatie zal organische restromen verwerken, waarbij we biogas produceren dat wordt opgewerkt tot groen gas. Dit groene gas wordt vervolgens geïnjecteerd in het Nederlandse gasnet. Dit innovatieve proces draagt niet alleen bij aan het verminderen van organisch afval, maar het zet ook concrete stappen richting het behalen van de doelen die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. In dit akkoord heeft Nederland zich ten doel gesteld om tegen 2030 maar liefst 2 miljard m3 groen gas te produceren. Het project geeft daarmee een sterke impuls aan de energietransitie en de verdere verduurzaming van Nederland.

Tijdens de informatieavond blikten wij ook terug om de gestelde vragen van de bijeenkomst in oktober te bespreken. Per deelonderwerp gaven Ronny Faasen en Han van Niekerk een nadere toelichting. Hierbij kwamen onder anderen onderwerpen als stikstof, luchtwassers en vervoersbewegingen aan bod.

Een gedeelte van de bijeenkomst was ook gewijd aan de lopende milieueffectrapportage (m.e.r.) procedure. De afkorting m.e.r. staat voor milieueffectrapportage, waarbij de impact op het milieu en de omgeving zorgvuldig wordt onderzocht voordat de vergunningaanvraag wordt ingediend en de bouwwerkzaamheden beginnen.

Heeft u de bijeenkomst gemist?

Op de project pagina kunt u de hand-out downloaden. Binnenkort zullen we ook de veel gestelde vragen en antwoorden op de website updaten met de vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld.
Wanneer u uw emailadres achterlaat krijgt u voor de volgende bijeenkomst een uitnodiging toegestuurd. U kunt uw emailadres achterlaten door een mail te sturen naar info.vbl@vtti.com.

This is information in Dutch regarding the information evening for residents living near our renewable natural gas project in Limburg, Netherlands. Visit the project page for general information about the project in English.

Related content